preloder
The Best Life... z pasji do pomagania

TEAM

ZARZĄD

Adrian

PREZES

Maciej

WICEPREZES

Tomasz

SEKRETARZ

KOMISJA REWIZYJNA

Marcin

PREZES

Karol

WICEPREZES

Klaudia

SEKRETARZ

CZŁONKOWIE

Michał

CZŁONEK

Mateusz

CZŁONEK