preloder
The Best Life... z pasji do pomagania

O NAS

tbt-001
tbf-001

THE BEST LIFE

Z PASJI DO POMAGANIA

“The Best Life” to stowarzyszenie, które ma na celu niesienie pomocy niepełnosprawnym dzieciom poprzez organizowanie różnorodnych projektów, w szczególności koncertów, rajdów charytatywnych oraz innych eventów i inicjatyw. Dodatkowo skupiamy się na propagowaniu idei integracji i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Naszymi wiodącymi projektami są „The Best Trip” oraz „The Best Festival”. Pomysłodawcami utworzenia The Best Life jest grupa ambitnych, młodych i pełnych pasji osób. Swój zapał do pracy i aktywność społeczną pożytkujemy na działalność charytatywną. W ten sposób staramy się nieść pomoc w realizacji marzeń i potrzeb tych, którzy zostali doświadczeni przez los, zmagając się na co dzień z licznymi jego przeciwnościami.

THE BEST TRIP

THE BEST FETIWAL